Karaduman Arda SMMM A.Ş. | Hakkımızda

Karadu...

Devamı

Karaduman Arda SMMM A.Ş.
Esentepe Mahallesi Sancak Caddesi Real Tower İş Merkezi No:2 Kat:7 Daire:45-46-47-48 Çorlu / TEKİRDAĞ

ibrahim.arda@arda.com.tr

0 (282) 673 27 32 | 0 ( 282 673 AR DA)

Faaliyetlerimiz

Muhasebe Hizmetleri:

Türk mevzuatına uygun şekilde Yasal Defterlerinin Tutulması ve Yasal Beyannamelerin Hazırlanması

Finansal Tabloların Hazırlanması ve Raporlanması,

Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması,

Dönemsel özel raporlama,

Yabancı Para Cinsinden Raporlama,

Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,

Şirket Kuruluşu


Bordro Hizmetleri

Personel maaş bordrolarının hazırlanması, kontrolü ve kayıtlarla mutabakatının sağlanması,

Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü,

Aylık Sigorta bildirgelerinin “e-beyanname” olarak sigorta kurumuna gönderilmesi,

İhbar ve Kıdem tazminatları hesaplarının hazırlanması,

İşe Giren ve İşten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması,

Çalışma Bakanlığı ve İşkur mevzuatına göre gerekli bildirimlerin yapılması,

Bordro raporları hazırlanması ve ilgili muhasebe kayıtlarının kontrolü.Vergi Hizmetleri
İşletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Şirketimiz  ödenmesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak  hesaplanması ve ödenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktadır. İşletmelerin hukuki durumları, sektörleri, faaliyet konuları, ortaklık yapıları, sözleşme ilişkileri, finansal yapıları, vb gibi başlıklar incelenerek en uygun vergi planlaması yapılabilmekte ve azalan vergi yükü sayesinde işletmeler ekstra finansman olanaklarına kavuşabilmektedir. Bu doğrultuda izlediğimiz metodoloji;

Müşterilerimizin yapılarının analiz edilmesi,

Tabi olduğu vergi kanunlarını tespit etmek,

Doğru vergi planlaması yapmak,

Sektörel emsal araştırması yapmak,

Vergi optimizasyonunu sağlamak,


Yabancı Çalışma İzni

Türkiye’de ikamet izni olan veya Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan yabancı uyruklu kişiler için çalışma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Çalışma izin süreçleri ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

Başvuru kriterlerine yönelik durum değerlendirmesi ve danışmanlık,

Yabancıların çalışma izinleri başvuru süreçlerinin yönetilmesi,

Çalışma izni kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmelikler açısından kurumun ve yabancı çalışanın durumlarının değerlendirilmesi

Kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık,

Farklı meslek mensupları için çalışma izni,

Taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması.Danışmanlık Hizmetleri:

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı,

Bütçe ve Raporlama Danışmanlığı,

Yönetim Kurulu Stratejik Danışmanlığı,

Mevzuat Danışmanlığı,

Yatırım Danışmanlığı